Νέος οδηγός του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

 

Την αναγκαία προσαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στις ιδιαιτερότητες του lockdown ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ, συγκεκριμένα, έδωσε χθες στη δημοσιότητα τις νέες ημερομηνίες έναρξης υποβολής αιτήσεων για κάθε Περιφέρεια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα εξέδωσε τον νέο οδηγό του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Οπως προκύπτει, λόγω των συνθηκών του lockdown, οι νέες ημερομηνίες του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» έχουν ως εξής για τις Περιφέρειες:

Θεσσαλίας: 09.12.2020
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 11.01.2021
Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021
Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021
Πολυκατοικίες 18.01.2021
Ο νέος οδηγός του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
Με το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» μπορούν να επιδοτηθούν έως και κατά 85% -ή και κατά 95% για τις λιγνιτικές περιοχές- 10 βασικοί τύποι εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

 

Νέος οδηγός του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

 

Δείτε παρακάτω τα Παραρτήματα αναλυτικά:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει της 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Έντυπο επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας Tύπου Α

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Α
Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β
Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Γ
Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου βάσει της 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία (αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α)

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Α
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αναδόχου του έργου

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Β
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Γ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 Χρήση Ακινήτου

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Δήλωση Πιστοποίησης & δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου (Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας)

15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος De Minimis

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ
Διαδικασία διαχείρισης αίτησης

17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII
Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV
Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Πηγή: b2green.gr

Επωφεληθείτε τώρα του προγράμματος αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με νέα σύγχρονης τεχνολογίας υβριδικά συστήματα Europa.