Θα χαρούμε να έρθουμε σ’ επικοινωνία μαζί σας και να βγάλουμε τη σωστή “κομμένη & ραμμένη στα μέτρα σας” προσφορά, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.

Πάρε Προσφορά

Γιατί κούφωμα αλουμινίου;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι να επιλέξετε τον τύπο και το είδος ανοίγματος του κουφώματος (ανοιγόμενα, συρόμενα, με Θερμοδιακοπή ή απλά.), ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος σας και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Να ληφθούν οπωσδήποτε υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες (υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που μετρούν την απόδοση των κουφωμάτων σε συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες).

Επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων, καθώς επηρεάζουν την απόδοση και λειτουργία του κουφώματος.

Επιλογή των κατάλληλων υαλοπινάκων, καθώς επηρεάζουν την απώλεια ενέργειας και το εισερχόμενο φως.

Να διασφαλισθεί η αρμονική συνεργασία ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, τον μηχανικό και τον αλουμινο-κατασκευαστή.

Ειδικότερα:

 • Ο αλουμινοκατασκευαστής θα πρέπει να γνωρίζει όλη την γκάμα των προφίλ, καθώς και τις δυνατότητες αυτών.
 • Να δίνει λύσεις και να προτείνει την κατάλληλη κατασκευή για κάθε περίπτωση.
 • Να κατασκευάζει και να τοποθετεί την κατάλληλη ψευτόκασα ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος.
 • Να κόβει και να χαντρώνει σωστά τα προφίλ και να τα προστατεύει στα σημεία τομής με αντιδιαβρωτικά υλικά.
 • Να τοποθετεί αρμόκολλα στα φάλτσα των προφίλ κατά την συναρμογή, έτσι ώστε να δημιουργεί στεγανά και να οδηγεί το νερό στο εξωτερικό μέρος του κουφώματος δια μέσου των νεροχυτών.
 • Επίσης, να τοποθετεί σιλικόνη στο κάτω μέρος του κουφώματος, μεταξύ κάσας και μαρμάρου κατά την τοποθέτησή του, έτσι ώστε να εμποδίζει την είσοδο νερού στο εσωτερικό μέρος του κτιρίου.
 • Να δημιουργεί πάντα τους απαραίτητους νεροχύτες με βάση την περιοχή και θέση του κουφώματος.
 • Να χρησιμοποιεί πάντα τα σωστά εξαρτήματα που αναφέρονται στους καταλόγους.
 • Να δίνει περισσότερη προσοχή στα λάστιχα στεγανοποίησης ζητώντας να είναι από E.P.D.M.
 • Να τακάρει σωστά τους υαλοπίνακες για την αποφυγή κρεμάσματος της κατασκευής.
 • Τα τζάμια να τοποθετούνται πάνω σε πλαστικά τακάκια και στις τέσσερις γωνίες.
 • Τα διάκενα μεταξύ τζαμιών και προφίλ πληρούνται με ελαστικά παρεμβύσματα.
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επαφή μεταξύ τζαμιών και μετάλλων.

Please Share This

Related Posts