Το «φιλί της ζωής» στην αγορά και ιδίως στον πολύπαθο κατασκευαστικό τομέα, μετά από… σαράντα κύματα, έρχεται να δώσει το νέο πρόγραμμα για ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες, «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», η ενεργοποίηση του οποίου αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο, με πιο πιθανή την προκήρυξή του από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από το βήμα της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο.

Το νέο πρόγραμμα, με το οποίο θα κινηθεί ζεστό χρήμα που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε μισό δισ. ευρώ (ΕΣΠΑ και ιδία συμμετοχή), αναμένεται να καλύψει από 35.000 έως 40.000 δικαιούχους, αναλόγως, βέβαια, με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Την ίδια στιγμή, με ΚΥΑ του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιώργου Σταθάκη, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, διοχετεύονται στην αγορά από εθνικούς πόρους ακόμη 61 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος για το πρώτο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Από το νέο πρόγραμμα – «γέφυρα» θα καλυφθούν πάνω από 6.000 «λιμνάζοντες» δικαιούχοι του πρώτου προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016, με 75 εκατ. ευρώ, κάλυψε πάνω από 8.500 ωφελούμενους. Έτσι, τα δύο ενδιάμεσα προγράμματα ενισχύουν συνολικά περίπου 15.000 νοικοκυριά, από τα περίπου 35.000 που είχαν μείνει εκτός του αντίστοιχου παλαιού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν, λόγω ανεπάρκειας κονδυλίων.

Σημαντικές τροποποιήσεις

Μαζί με το «Εξοικονομώ ΙΙ» έρχονται σημαντικές βελτιώσεις, προκειμένου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των πολιτών να απλουστευθεί και η συνολική διαδικασία να γίνει κατά πολύ ταχύτερη, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη του προηγούμενου προγράμματος.

Μία από αυτές είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι οποίες θα γίνονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, δίχως την υποχρεωτική προϋπόθεση λήψης δανείου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος θα καταχωρεί την αίτησή του, τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιήσει και το αντίστοιχο κόστους τους, καθώς και την τράπεζα με την οποία πρόκειται να συνεργαστεί, εφόσον θα επιλέξει την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με τη μορφή δανείου. Το ανώτατο ύψος των δανείων καθορίζεται σε 25.000 ευρώ (δηλαδή 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατ’ ανώτερο), ενώ η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 4 έως 6 χρόνια.

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά το νέο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”, τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και αναλυτικά τι προβλέπεται για την αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά και ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται. Τι πρέπει κα οφείλουν να γνωρίζουν οι κατασκευαστές κουφωμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1

Επιλέξιμη κατοικία

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα που:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τ.μ. επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων

Κριτήρια κατηγοριών

Ο ωφελούμενος δικαιούται επιχορήγηση σύμφωνα με το παρακάτω Πίνακα 1 και είτε αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια, είτε, εφόσον το επιθυμεί, συνάπτει δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Αντικατάσταση Κουφωμάτων: Αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ), καθώς και πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες κλπ.

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο της αίτησης, ως εξής:

α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Απαιτούμενα βήματα

 1. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
 2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ) βάσει του ΚΕνΑΚ 2017.
 3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης στο http://exoikonomisi.ypen.gr
 4. Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου ίση με το 70% του ποσού – Έκδοση παραστατικών από αναδόχους / προμηθευτές.
 5. Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ).
 6. Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών – Καταβολή της επιχορήγησης.