Το Υβριδικό Ανασυρόμενο και Ανακλινόμενο Σύστημα EUROPA 3500 Hybrid καλύπτει ιδανικά περιπτώσεις με περιορισμό χώρου. Επιτυγχάνει πιστοποιημένα υψηλή θερμομόνωση. Εξισορροπεί το βάρος του φύλλου και δίνει τη δυνατότητα να παραμένει το φύλλο σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης, ενώ επιτρέπει τον καθαρισμό και της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα.

Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία:
• Ανασυρόμενο – ανακλινόμενο σύστημα
• Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf=3.5 W/m2K (σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό του κοινοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου IFT Rosenheim)
• Χρήση πολυαμιδίων 27 mm στον πλευρικό οδηγό και στην κάτω κάσα, ενώ στο φύλλο και στο χώρισμα χρησιμοποιούνται πολυαμίδια 24 mm
• Στεγάνωση με βουρτσάκια και ελαστικά στεγάνωσης
• Μετακίνηση των φύλλων (πάνω-κάτω) με τη χρήση των ειδικών ελατηρίων TORSO τα οποία εξισορροπούν το βάρος του φύλλου • Δέχεται διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες πάχους 19-22mm
• Χρήση: Ανασυρόμενα – ανακλινόμενα παράθυρα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό ανάκλισης των φύλλων για εύκολο καθαρισμό και από τις δύο πλευρές.
2. Ο μηχανισμός επιτρέπει την αυτόματη σταθεροποίηση των φύλλων σε οποιαδήποτε θέση επιλέξει ο χρήστης.
3. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 22mm.
4. Σύστημα για χώρους που απαιτούν συνεχή ανανέωση αλλά και φυσική ανακύκλωση του αέρα.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης χωρισμάτων στα φύλλα (κάθετα και οριζόντια).

ενεργειακά κουφώματα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
• Ανασυρόμενα/ανακλινόμενα συστήματα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.
ΕΚΑΝΑΛ: Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.
IFT Rosenheim: Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των προφίλ: Uf=3.5 (W/m2K)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κράμα αλουμινίου: AIMgSi-0.5 F22
Σκληρότητα: 12 Webster
Ελάχιστο πάχος βαφής: 75μm
Πάχος των προφίλ: 1,3mm
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με: EN DIN 12020-02
Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου: Uf=3.5 W/(m2*K)
Διαστάσεις κάσας άνω και πλευρική: 132mm x 68mm
Διαστάσεις κάτω κάσας: 132mm x 50mm
Διαστάσεις φύλλου: 48mm x 63,5mm
Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού: έως 22mm
Πλάτος πολυαμιδίων: 24mm – 27mm
Μέγιστη διάσταση φύλλου: 1800x900mm
Μέγιστο βάρος φύλλου: 40kg

ενεργειακά κουφώματα