Θα χαρούμε να έρθουμε σ’ επικοινωνία μαζί σας και να βγάλουμε τη σωστή “κομμένη & ραμμένη στα μέτρα σας” προσφορά, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.

Πάρε Προσφορά

Προστασία καταναλωτή – CE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το CE απλά είναι τα αρχικά των γαλλικών λέξεων «Conformité Européenne» που στα Ελληνικά σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.
Το CE δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ποιότητα προϊόντων, αλλά ασφάλεια προς τον τελικό χρήστη. Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων, τα οποία ορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε το προϊόν να είναι ασφαλή για χρήση από τον καταναλωτή. Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τη Σήμανση CE, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δηλαδή παράνομα.

H εταιρεία μας φέρει το σήμα συμμόρφωσης CE στα προϊόντα και των 2 εταιρειών(EUROPA–ALUMIL)που κατασκευάζει και τα οποία είναι σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα απαιτήσεων :

  • ΕΝ 12208:2000/ ΕΝ 1027:2000 που αναφέρεται στην υδατοστεγανότητα για πόρτες και παράθυρα και την ταξινόμηση τους μετά την δοκιμή.
  • ΕΝ 12207:2000 / ΕΝ 1026:2000 που αναφέρεται στην αεροδιαπερατότητα για πόρτες και παράθυρα και την ταξινόμηση τους μετά την δοκιμή.
  • ΕΝ 12210:2000/ ΕΝ 12211:2000 που αναφέρεται στην αντοχή σε ανεμοπίεση για πόρτες και παράθυρα και την ταξινόμηση τους μετά την δοκιμή.
  • ΕΝ 10077-2:2003-10, που αναφέρεται στην Θερμική Επίδοση για πόρτες και παράθυρα και τον υπολογισμό θερμικής αγωγιμότητας.
  • ΕΝ 1932:2000, που αναφέρεται στην Αντοχή σε Ανεμοπίεση των ρολών και την ταξινόμησή τους μετά την δοκιμή.

Από το Φεβρουάριο του 2010 είναι υποχρεωτική η σήμανση CE σε όλα τα δομικά στοιχεία και υλικά ενός κτιρίου ή σπιτιού.

Ο νόμος μετά από αυτή την ημερομηνία καθιστά πλέον αδύνατη την πώληση ή ενοικίαση ενός χώρου, του οποίου τα δομικά υλικά δεν εναρμονίζονται στις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες που συνθέτουν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων.

Για τα κουφώματα αλουμινίου (πόρτες και παράθυρα) το διεθνές πρότυπο προϊόντος είναι το ΕΝ 14351-1:2006+Α1:2010.
Κάθε προϊόν (ή παρτίδα) που παραδίδεται στον πελάτη θα πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Επίδοσης και την αντίστοιχη Σήμανση CE (ενδεικτικό παράδειγμα).

Σε αυτά τα έντυπα θα πρέπει να δηλώνονται οι επιδόσεις των προϊόντων σε ιδιότητες όπως η αντοχή σε ανεμοπίεση, η αεροδιαπερατότητα, η υδατοστεγανότηταο συντελεστής θερμοπερατότητας κ.α.

Επιπροσθέτως τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών τουλάχιστον, καθώς και από οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού.

Please Share This

Related Posts